Farabi Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

Farabi Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu

  •  15 Aralık 2021 Çarşamba
  •  1408 Görüntüleme
  •  Yazdır

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim
Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi
Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı,
Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller"
uyarınca;
Farabi Değişim Programının 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere yapılmaması,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Farabi OfisiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi B Blok, Zemin Kat, Oda No: Z 21, TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.